top of page
Coaching background3.jpg

Coaching for expats

Individuelle, par, familier og børn

Expats har større risiko for at lide af stress, angst og depression – det er både min personlige samt professionelle erfaring og understøttes af forskning på området. Mange internationale udstationeringer ender også før kontraktens udløb pga. mistrivsel hos den medfølgende partner eller blandt familien. Undgå at blive en del af denne statistik; lad mig hjælpe dig med at få mest muligt ud af din tid i udlandet, uanset hvor i processen du befinder dig. 

Jeg tilbyder coaching for udlandsdanskere for at hjælpe dig - og din eventuelle partner og familie - med at falde til i de nye omgivelser og få en succesfuld oplevelse.

Overvejer du, på egen hånd eller med din partner og måske din familie, at flytte til udlandet – eller er du allerede flyttet?

 

Måske for at arbejde eller studere, måske for eventyret, måske for kærlighed. Måske for at forbedre dine livsomstændigheder! Uafhængigt af dine grunde for at skifte de danske græsgange ud vil der opstå et virvar af forskellige følelser: forventning, glæde og spænding samt ængstelse, frygt og forfærdelse. Der er mange ting at undersøge, mange ting at overveje – og de fleste af dem vil givetvis være ubekendte for dig. Selv erfarne expats kan føle sig usikre og ustabile i overgangsperioderne.

Coaching før, under og efter flytningen – ja, selv før beslutningen om at rejse til udlandet eller hjem igen træffes – kan hjælpe med at tage mange af bekymringerne og de følelsesmæssige og mentale udfordringer i opløbet.

Når man har børn, i en god blanding af dansk og international familie, kan der være mange perspektiver at holde styr på. Særligt når børnene starter skole. Det kan bringe både sociale og følelsesmæssige udfordringer med sig. Her havde vi rigtig god gavn af et forløb med Henriette. Henriette er fuld af indlevelse og empati. Dertil formår hun hurtigt at komme ind til sagens kerne. Dele det hele op i overskuelige kapitler, som vi gennemgik i det tempo, vi mente gav mening for os. Forløbet gav os et godt overblik, hvilket resulterede i tryghed, glæde og overskud. Professionel, tillidsfuld og omhyggelig – Henriette får vores varmeste anbefaling.

- Dansk/international familie, Odense, Danmark

Udfordringer ved at etablere sig i udlandet

Når du etablerer dig i et fremmed land, kan der meget vel opstå en stærk fornemmelse af, at du har mistet dine kompetencer og din agenda i livet i den forstand, at alle de små – og store – ting, du normalt gør på rygraden, skal genlæres. Nogle gange på et fremmedsprog, og altid i en ny kultur. Over tid kan dette blive stærkt drænende for dit følelsesmæssige og mentale helbred.

De fleste kommer med stor entusiasme, når det gælder de praktiske udfordringer; men efterhånden som tiden går, og honeymoon-fasen udvikler sig til kulturchok, mens ensomhed, tvivl og hjemvé sætter ind, begynder mange at vakle følelsesmæssigt. Det er her, hvor coaching samt rådgiving både før, under og efter flytningen kan være hjælpsomt – for den sags skyld også under tiden i udlandet.

Det er min erfaring, at de virkelige udfordringer ikke er af praktisk karakter – ja, disse kan til tider være frustrerende, men de fleste udvikler sig til sjove historier om ting, du skulle overkomme for at falde til i dit nye land. Den virkelige tunge udfordring ligger i at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv udenfor arbejde/studier samt en omgangskreds af venner. For mange udvikler dette sig til en konstant opgave, der kræver en del ”soul-searching”, kompromis og fortvivlelse; og det er normalt at begynde at føle sig usikker på sin identitet.

 

Alt i alt er det nemt at forestille sig, hvordan du som individ, medfølgende ægtefælle eller barn samt som familie kan føle dig isoleret og ensom med udfordringerne ved expatlivet. Dette kan komme til udtryk i fysisk sygdom samt mentale helbredsproblemer som depression, angst og stress. Og det kan ændre jeres dynamikker og lægge et enormt pres på jer som par og familie. Endelig kan det påvirke din evne til at yde dit bedste på arbejde eller på dit studie.

Klik her for at læse mere om de specifikke udfordringer for individer, par og familier med børn.

Kvinde på rulletrappe
Typiske udfordringer for individuelle expats

Hvis du er flyttet til udlandet på egen hånd, er det sandsynligt, du har gjort det for arbejde eller uddannelse. Disse vil holde dig travlt beskæftiget og forhåbentligt opfylde dine professionelle og akademiske mål og drømme. Du kan også været flyttet for kærlighed og ikke kende andre end din partner og derfor blive nødt til at skabe alt andet fra bunden.

 

Især for professionelle er det ikke usædvanligt at opleve dybtgående social isolation og ensomhed udenfor arbejde og uddannelse. Mange finder det svært at finde venner i lokalbefolkningen samt føle sig som en del af eller for den sags skyld forstå arbejdskulturen; nogle udtrykker endda at blive forbigået i forbindelse med forfremmelser og andre jobmuligheder alene pga. at være fremmed.

Anchor 2
Typiske udfordringer for expatpar

For mange udstationerede par gælder det, at det kun er den ene part, der arbejder, mens den anden part er fulgt med som medfølgende ægtefælle. Traditionelt set har den medfølgende ægtefælle ofte været kvinde, men det bliver mere og mere almindeligt at se mænd følge deres hustrus karriere i udlandet. Hvis I begge er vant til at arbejde, tjene jeres egne penge samt have en arbejdsidentitet, kan det skabe ubalance i jeres forhold, når denne dynamik ændrer sig.

 

Når det kun er den ene part, der arbejder, skaber det et ekstra pres på denne for at være succesfuld i at forsørge, men det efterlader også den medfølgende ægtefælle med en stor opgave i at skabe et liv for sig selv.

Rejsende par
Anchor 3
Familie i lufthavn
Typiske udfordringer for expatfamilier og -børn

At opdrage børn i spændingsfeltet mellem flere kulturer er mildt sagt svært.

For forældre er det et spørgsmål om at balancere deres egen kultur med kulturen i det land/de lande, børnene vokser op i. Dertil kommer en nødvendig forståelse af, at jeres børn vil vokse op med andre værdier, perspektiver samt forskellige kilder af inspiration for mange af livets elementer.

 

For børn og teenagere handler det om at udvikle deres tilknytningsstil, deres fornemmelse af egen identitet, generel tillid samt socialt tilhørsforhold. Børn er gode til at tilpasse sig deres omgivelser, men det betyder, det kan være sværere for dem at udvikle en stærk fornemmelse for dem selv og deres egen kerne.

Anchor 4
Anchor 1

Jeg kan hjælpe med omstillingen til expatlivet

Med tre udstationeringer i bagagen og en terapeutuddannelse fra England bruger jeg min omfattende erfaring fra livet som udlandsdansker sammen med min psykologiske viden, træning samt coachingerfaringer til at supportere dig i dine bestræbelser på at skabe et godt liv i udlandet.

Jeg hjælper individuelle såvel som par og familier med at håndtere de følelsesmæssige konsekvenser og udfordringer ved expatlivet. Du vil blive klædt bedre på til overgangen, falde hurtigere til i dit nye land og få det meste ud af din tid væk fra Danmark. Hvor du befinder dig i din expatoplevelse er ikke vigtig – jeg kan hjælpe dig med udfordringer som:

 • Forståelse af de forskellige faser af expatlivet, og hvordan disse påvirker dig.

 • Håndtering af samt forberedelse på de forskellige faser af expatlivet?

 • Håndtering af social isolation, ensomhed og hjemvé.

 • Vigtigheden af at etablere et velfungerende socialt liv – og hvordan man gør dette.

 • Håndtering af identitetskrise (især et almindeligt problem for medfølgende ægtefælle).

 • Forberedelse af tilbageflytning til hjemland.

 • Forventningsafstemning hos parret eller hos familien.

 • Håndtering af ændret dynamik hos parret eller hos familien.

 • At være langt væk fra venner og familie derhjemme.

 • Begrebet Third Culture Kids samt udfordringer og fordele herved.

 • Supportering af børn i det interkulturelle spændingsfelt.

 • Integration af nye oplevelser og tillærte kulturelle værdier i (familie)livet.                                                                          

Ved at forberede dig på og hjælpe dig med disse udfordringer samt styrke dit generelle mindset omkring global mobilitet, vil du forbedre dit mentale helbred betydeligt. Din forståelse for, hvad expatoplevelsen gør ved dig og dine nære, vil blive større. Dette vil gøre dig bedre i stand til at støtte dig selv og din partner eller familie, når bølgerne går højt. Det vil forbedre kvaliteten af udlandsopholdet og gøre det nemmere at etablere et meningsfuldt, sikkert og tilfredsstillende liv udenfor Danmarks grænser.

Mine pakker for internationale individer, par og familier

Alle expats samt deres partnere og familier har deres egne drømme og bekymringer omkring livet i udlandet i relation til deres mentale helbred. Jeg tilbyder skræddersyede pakker tilpasset dine/jeres behov og ønsker.

Sessioner købes som pakker eller individuelt. Min erfaring er, at udbyttet er størst for alle parter, når der er aftalt et bestemt antal sessioner – indholdet af disse er baseret på en aftale med dig efter en indledende vurderingssamtale (1. session). Det er altid muligt at tilkøbe ekstra sessioner. Sessioner koster DKK 995 for individuelle og DKR 1.450 for par og familier. I forbindelse med familier tillægges der ekstra DKR 500 for hver ekstra person ud over tre klienter, der er tilstede per session.

 

Herunder finder du nogle eksempler på pakker, antal sessioner, struktur og muligt indhold af sessioner. Disse er kun eksempler; og antallet af sessioner samt deres indhold diskuteres og aftales baseret på dine/jeres behov og ønsker.

Anchor 5
Expat coaching til

Individer

3 sessioner af 50 minutter

Pris: DKR 2.985

Expat coaching til

Par

4 sessioner af 75 minutter

Pris: DKR 5.800

Expat coaching til

Familier

4 sessioner af 75 minutter

Pris: DKR 5.800*

Som tidligere kollegaer i skoleregi har jeg oplevet Henriette som en yderst kompetent kollega. Henriette har altid haft et omsorgsfuldt og professionelt øje for sine elevers trivsel og har altid sat en ære i at løse relationelle opgaver på højeste plan. Jeg har oplevet at eleverne har været meget trygge ved Henriette og gang på gang har jeg set at hun har fået det bedste ud af alle elever fagligt, følelsesmæssigt og socialt.

- Rikke Sonne, AKT ansvarlig/Student Wellbeing Officer på Henriette Hörlucks Skole og Odense International School.

Hvordan fungerer det?

I den indledende session vil vi danne os et overblik over hvilke udfordringer, der er til stede for dig, din partner og din familie. Vi vil fastlægge hvilke mål, vi skal arbejde mod at opnå i forbindelse med transitionen.

Sessioner sættes op som krypterede Zoom-sessioner både før og efter flytningen. Individuelle sessioner såvel som par- og familiesessioner kan arrangeres. Det er min erfaring, at det er gavnligt at have en kombination.

Alle sessioner er fuldstændigt fortrolige i overensstemmelse med min persondatapolitik.

 

 

Hvis du betaler med MobilePay, gøres dette i starten af sessionerne. Alternativt, hvis du foretrækker bankoverførsel, må dette ske før sessionen. Alle omkostninger ved bankoverførsler påhviler klienten. Spørg venligst for betalingsoplysninger, hvis du ønsker at betale ved bankoverførsel.

For at spare omkostninger ved bankoverførsler foretrækker nogle klienter at betale for flere sessioner ad gangen. I de tilfælde må det samlede beløb betales før første session. Ubrugte sessioner vil blive tilbagebetalt efter vores arbejde er afsluttet; omkostninger til bankoverførsel betales af klienten.

 

Klik her for at læse om mine regler for afbud mm.

bottom of page