top of page
Image of girl on the beach

Livs- og identitetskriser

Mange mennesker oplever på et eller andet tidspunkt at gå igennem en livskrise, og disse kan være lige så forskellige, som vi mennesker er. Ikke to liv er ens, ikke to kriser er ens.

Du oplever måske en akut og konkret krise, eller det kan være, du gennemgår en længere krise af mere eksistentiel karakter – en identitetskrise.

 

Når kriser rammer, og du føler dig overvældet, kan jeg hjælpe dig med at finde ligevægt igen.

Kort forklaret er identitet et spørgsmål om, hvem du er. Ganske vist er køn, etnicitet, personlighed, seksuel orientering og profession vigtige elementer af din identitet, men de er ikke alt. Elementer som værdier, tro og opfattelser samt integritet er også en del af din identitet. Alle disse guider dig i dine valg i livet. Da hjernen har plasticitet, er vores identitet ikke en konstant og uforanderlig størrelse, men under udvikling gennem hele livet. 

Dertil kommer, at hændelser som dødsfald, skilsmisser, forældreskab, sygdom, fyringer samt overgangen fra arbejdsliv til pensionstilværelse kan udløse en krisetilstand, hvor man for alvor stiller spørgsmål til livets mening samt sin egen plads og gøren i tilværelsen. Og selvfølgelig, ikke mindst flytning fra ét land til et andet!

Vi reagerer alle forskelligt på forskellige livsomstændigheder og kan opleve kriser i alle faser af livet. Kriserne kan have varierende længde, og fordi de skaber stresstilstand i kroppen med både fysiologiske og psykologiske symptomer, er det vigtigt at være opmærksom på at søge behandling, hvis man ikke selv eller med støtte fra sit netværk kan finde en meningsfuld og holdbar vej frem, således man igen kan komme til at stå på et roligt og stabilt fundament. Ubehandlede kriser kan føre til både angst, depression og stress.

 

Identitets-og livskriser er eksistentielle i deres karakter, vi oplever dem alle; og de er nødvendige for at kunne håndtere livets udfordringer samt gennemgå personlig udvikling.

Hvordan kan terapi hjælpe med livs-og identitetskriser?

For at have en sund opfattelse af og fornemmelse for dig selv, er det vigtigt, at dine forskellige identiteter er i overensstemmelse med din narrativ og din autenticitet.  Terapi kan hjælpe dig med at integrere de forskellige dele af dig selv til ét hele, når du føler dig fortabt, forvirret og oplever at have lille eller ingen indflydelse på dit eget liv.

Hvad end din krise handler om expatlivet, identitetstab eller noget helt tredje, kan krisen vise sig om stress, angst og ligeledes depression, og det er vigtigt at have støtte for at håndtere krisen.

I terapi vil vi arbejde på at forstærke din selvfølelse og fornemmelse for at have indflydelse i dit eget liv. Vi vil også udforske, hvordan du gerne vil leve dit liv, og hvad der forhindrer dig i det. Over tid vil du begynde at føle dig bedre klædt på og i stand til at leve et liv i overensstemmelse med dine værdier, integritet og drømme.

Læs mere om individuel terapi her.

Identitetskriser som expat

Som expat er det naturligt at begynde at stille spørgsmål ved din identitet og meningen med din tilværelse. Vi har alle flere identiteter (f.eks. forældre, ven, ægtefælle, barn, ansat/erhvervsdrivende). Det er sandsynligt, at expatlivet vil begynde at rykke ved disse, og det er almindeligt at opleve et identitetstab, når du lever i et fremmed land. 

Alt, hvad du kender og hviler på, er baseret på dine tidligere erfaringer og er måske ikke gangbart i dine nye omgivelser. 

 

Dertil kommer, at det store skifte mellem dit hidtidige liv og det, der ligger foran dig, kan føles meningsløst, håbløst og måske skræmmende. Det er nemt at blive forvirret og føle, du har mistet dig selv og dit ståsted i livet.

Læs denne blogpost om expatlivets indflydelse på din identitet. 

bottom of page