top of page
Billede af Henriette Johnsen, Psykoterapeut MPF

Hvad er psykoterapi - og hvordan kan det hjælpe dig?

Mange har gennem tiden spurgt mig, hvad psykoterapi egentlig er - og hvorledes en psykoterapeut adskiller sig fra en psykolog og en psykiater. Undrer du dig også over, hvad psykoterapi helt præcist er, og hvordan det kan hjælpe dig? Så får du svar på denne side.

Hvad er psykoterapi?

Dette gøres i praksis ved at identificere og forstå de dynamikker, mønstre og mekanismer, som ligger bag vores måde at være i verden på. Disse strategier er ofte nogle, vi har tillært os i barndommen, og de er ikke nødvendigvis længere optimale for vores nutidige relationer og livssituation. Ved at identificere og forstå dem kan vi begynde at arbejde aktivt med vores tanker, følelser og handlinger for at skabe nye strategier for et mere tilfredsstillende liv.

Afhængigt af dine/jeres behov, kan psykoterapi både foregå individuelt, som par eller som familie. Vi er begavet med mange forskellige skoler indenfor psykoterapien, og det kan være svært at vælge den rigtige retning, hvis man ikke har tidligere erfaringer med psykoterapi. Jeg tilbyder integrativ terapi, hvilket vil sige, jeg kan trække på flere forskellige former for terapi og derfor tilpasse terapien til dine/jeres unikke behov.

 

Forskning viser, at forholdet mellem terapeut og klient er af afgørende betydning for udfaldet af terapi - og det uagtet den valgte terapiform. Derfor er det vigtigt at vælge en terapeut, man har tillid til og føler sig tryg ved. Dette er den primære årsag til, at jeg ikke bruger online bookingsportaler, men foretrækker at tale med potentielle klienter inden booking af sessioner. Du kan altså altid få en uforpligtende snak med mig, inden vi starter vores forløb sammen.

Psykoterapi er samtaleterapi med fokus på at identificere de problematikker, som kan hindre et menneske i at leve sit liv frit, meningsfuldt og i overensstemmelse med egne værdier og integritet.

Hænder der holder om hinanden

Hvordan kan psykoterapi hjælpe dig?

Der er mange gode grunde til at gå i psykoterapi. Når livet gør ondt, er udfordrende, synes uoverskueligt eller meningsløst, kan psykoterapi være vejen gennem vanskelighederne for at komme til at leve et mere meningsfuldt og tilfredsstillende liv. Psykoterapi kan f.eks. hjælpe dig gennem:

 • Angst

 • Depression

 • Ensomhed

 • Lavt selvværd

 • Livskriser

 • Misbrug

 • Negative tankemønstre

 • Problemer med relationer

Terapi kan også bruges til at arbejde målrettet med din personlige udvikling. Overordnet set kan man sige, at psykoterapi kan hjælpe med at skabe mening i livet, så du kan leve i overensstemmelse med din personlige integritet og dine værdier.

 • PTSD

 • Seksuelle problemer

 • Selvmordstanker

 • Skilsmisse

 • Stress

 • Tab og sorg

 • Traumer

 • Vrede

Hvad er en psykoterapeut?

I Danmark er psykoterapeut ikke en beskyttet titel, og alle kan desværre kalde sig psykoterapeut. I England, hvor jeg er uddannet, er titlen beskyttet af organisationer som The British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP) og United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP). Min træning er akkrediteret af BACP.

Hvis du vælger en terapeut, der er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF) eller Foreningen af Danske Psykoterapeuter, er du sikker på at få en terapeut, der møder meget strenge krav til uddannelse, professionel udvikling, egenterapi, supervision og erfaring. Følgende beskrivelse af psykoterapeuter bygger på antagelsen om, at den pågældende terapeut er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. 

Psykoterapeuter er uddannede til at have svære samtaler med folk, både i og udenfor kriseperioder. Terapeuten fokuserer på at identificere de årsager, der ligger bag klientens problemer og symptomer, samt bearbejde de tanker og følelser, som klienten har omkring disse.

Ovalt billede af Henriette Johnsen, Psykoterapeut MPF

En god terapeut vil ikke angive løsninger på klientens problemer, men hjælpe og støtte klienten i at få indsigt i og forståelse for dennes psykologiske udfordringer for derefter at hjælpe klienten med selv at finde de løsninger, der er de rette i dennes livssituation. For nogle klienter vil et par sessioner med en terapeut være nok, for andre et længerevarende forløb.

I Danmark har psykoterapeuter en fireårig deltidsuddannelse fra et privat uddannelsessted. Et af optagelseskravene på de godkendte uddannelser er, at man i forvejen har en mellemlang eller lang videregående uddannelse samt erfaring indenfor mellemmenneskelige fag som f.eks. sygeplejeske, lærer, læge eller socialrådgiver. Psykologer og psykiatere kan også vælge at tage efteruddannelse som psykoterapeut.

Under uddannelsen til psykoterapeut er det et krav, at man er i egenterapi samt gennemgår en grundig og velfunderet teoretisk uddannelse med klinisk erfaring og supervision. Du vil således blive mødt af et modent menneske, der har arbejdet terapeutisk med sine egne livserfaringer. Dette er altafgørende for på empatisk vis at kunne forstå, hvad det vil sige at være i terapi, og for at få trænet de psykologiske og psykoterapeutiske teorier på egen krop og sind. 

 

Da jeg er uddannet i England, har jeg i stedet for en fireårig deltidsuddannelse en treårig fuldtidsuddannelse fra Middlesex University med 3600 teoretiske timer, omfattende klinisk erfaring samt supervision og egenterapi. Min uddannelse er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, og jeg er medlem af foreningen på lige vilkår med andre medlemmer. Du kan læse mere om mig her.

Background picture of people in the sunset

Hvad er forskellen på en psykoterapeut, en psykolog og en psykiater?

De tre faggrupper har det til fælles, at de alle beskæftiger sig med at hjælpe mennesker med at forbedre deres mentale helbred. En psykolog tager ligesom en psykoterapeut udgangspunkt i samtalen, men er uddannet til at stille kliniske diagnoser på psykiske sygdomme, hvilket en psykoterapeut ikke er. Uddannelsen til psykolog foregår i Danmark på et universitet, hvor hovedvægten er på psykologiske teorier og metoder. Der er i uddannelsen ingen krav om egenterapi. Efter endt uddannelse tager det minimum to år at opnå autorisation som psykolog, hvilket kræver klinisk supervision. Psykologer må ikke udskrive medicin til deres klienter. 

Kilde: Dansk Psykoterapeutforening

En psykiater er en læge med speciale i psykiatri. Mange psykiatere er specialiserede indenfor et særligt område af psykiatrien, og mange benytter sig af psykoterapeutiske metoder som supplement til den medicin, de udskriver. Psykiatere arbejder ofte med mennesker med svære psykiske lidelser som personlighedsforstyrrelser, psykoser m.m. 

Hvem skal du vælge?

Rigtigt meget forskning viser, at relationen mellem klienten og dennes terapeut er afgørende for udfaldet af det terapeutiske arbejde. Derfor anbefaler jeg dig at være omhyggelig i din udvælgelse af terapeut: Vælg én med godkendt uddannelse, lyt til andres erfaringer, tjek hjemmesider og ring eller skriv rundt - og vælg den terapeut, du føler dig mest tryg ved at dele dine personlige og følelsesmæssige problemer med.

bottom of page