top of page
Image of depressed woman in bed

Depression

Det er anslået, at på en given dag er der mellem 100.000 og 200.000 danskere, der lider af depression – det er således en af de mest udbredte psykiske sygdomme.

Som udlandsdansker er du i en særlig risikogruppe for depression. Depression hos expats har endda sin egen betegnelse, expat blues eller expat depression, hvor førstnævnte er en følelse af tristhed, mens sidstnævnte er regulær depression.

Når man er langt væk hjemme fra ens vanlige omgivelser og skal skabe sig et liv helt fra bunden af, er det, når den første begejstring og spænding aftager, ikke usædvanligt at føle sig deprimeret. Forskning viser, at 50% af alle expats på et tidspunkt vil lide af depression og depressive tanker – med den nylige pandemi og Ukraine-krigen er det sandsynligt, at denne andel vil stige.

Hvad er depression?

At lide af en depression er forskelligt fra de kriser, der kan opstå som følge af en fyring, skilsmisse, et dødsfald eller af at have været involveret i en ulykke. Disse er alle en del af livets modgang og kriser; og når det første chok har lagt sig, vil de fleste være i stand til at gå videre med livet.

Depression er anderledes, idet en depression kan være altoverskyggende in den forstand, at du mister interessen i ting, du normalt interesserer dig for, og selv hverdagsopgaver som at tage et bad eller spise kan synes uoverkommelige. Du føler dig givetvis modløs.

Du føler dig måske skamfuld og underlader at række ud til venner, familie og arbejdsplads for støtte; og måske forsøger du at gemme dine følelser bag et smil.

Depression er en yderst ubehagelig sygdom, der sænker livskvaliteten væsentligt for såvel den lidende som dennes nærmeste. Depression optræder i forskellige grader: fra tristhed til dyb fortvivlelse.

Hvis du lider af depression, føler du dig langt nede, trist, tung, sløv og udmattet. Du mangler din sædvanlige energi. Du har givetvis også et negativt tankemønster og finder det svært for ikke at sige umuligt at finde glæde ved ting, du normalt holder af at lave. Du har svært ved at vedligeholde relationer, du har behov for at trække dig mere end vanligt og kommer måske til at isolere dig. Samtidigt kan du have svært ved at koncentrere dig og huske ting. Med andre ord har du svært ved at tage dig sammen, og almindelige hverdagsting som at gå på arbejde, studere, tage bad, lave mad og gøre rent samt opretholde dit normale familieliv kan synes anstrengende og uoverskuelige.

Nogle deprimerede beskriver en gennemgribende fornemmelse af at være fortabt eller føle sig lammet. Ofte er man ikke i stand til at pege på grunde til ens lidelser, hvilket gør disse svære at forstå og udholde. Man kan ikke tage sig sammen, slukke for tilstanden eller tænke sig positivt ud af den.

 

Med sin invaliderende evne til at få den deprimerede til at anskue sig selv og livet gennem forvrængede og negative briller, kan depression forringe ens livskvalitet både privat og arbejdsmæssigt, og nogle oplever at få selvmordstanker, da livet føles uoverskueligt svært. Med depression følger en øget risiko for selvmord og selvmordsforsøg, og det er derfor vigtigt at søge professionel hjælp.

Symptomer på depression

Depression kan vise sig både fysisk og psykisk, og det er omfanget af symptomerne, der afgør, om der er tale om en depression og i givet fald graden af denne. Eksempler på symptomer er:

 • Du føler dig trist, tung og træt.

 • Alt synes håbløst og meningsløst.

 • Du føler dig glædesløs og mangler din sædvanlige energi og lyst til livet.

 • Du kan ikke genkende dig selv.

 • Du føler dig betydningsløs og utilstrækkelig.

 • Dine tanker kan være forvrængede.

 • Du har en indre uro.

 • Du bevæger dig i og gør ting i et langsommere tempo.

 • Du længes efter at være alene og finder det drænende at være sammen med andre.

 • Du har svært ved at koncentrere dig.

 • Du bebrejder dig selv for alting, stort som småt.

 • Dit søvnmønster er påvirket: Du har svært ved at sove, vågner tidligt om morgen og kan ikke falde i søvn igen, eller sover måske for meget. 

 • Din appetit er påvirket: Du spiser for meget eller slet ikke.

 • Du føler dig angst.

 • Du har tanker om selvmord, har planlagt selvmord eller forsøgt selvmord.

Hvordan kan du håndtere depression?

Mange deprimerede rækker ikke ud efter hjælp, men en ubehandlet depression er ikke harmløs, og det er vigtigt at søge hjælp. Fra forskning ved vi, at en ubehandlet depression kan påvirke hukommelsen og koncentrationen. Der er også øget risiko for angst og stress, hvis man ikke får behandling for sin depression.

Afhængig af sværhedsgraden af depressionen spiller psykoterapi ligesom medicin en stor rolle i behandlingen af denne. Medicinen virker kun i den tid, du tager den, hvorimod du med terapi vil opnå en større forståelse for dig selv, hvilket vil gøre dig i stand til bedre at leve i overensstemmelse med dine værdier og din integritet. Ligeledes vil du tilegne dig redskaber til bedre at navigere og håndtere de udfordringer, som livet giver dig.

 

Kontakt mig i dag for at høre, hvordan jeg kan hjælpe dig.

bottom of page