top of page
Image of sad man by window

Sorg

Det er et eksistentielt livsvilkår at miste nogen eller noget specielt i sit liv. Det kan være en skilsmisse, et dødsfald eller tabet af en drøm. Nogle gange er vi forberedte på vores tab, andre gange ikke. Sommetider kan vi finde mening og trøst ved vores tab, men for det meste er det svært.

Nogle oplever, at sorgen tager et dybt og invaliderende greb om dem. Og selvom sorg er en naturlig følelsesmæssig respons på tab, er det vigtigt at række ud efter terapeutisk hjælp, hvis du føler, at du eller en, der står dig nær, sidder fast i sorgen. Det er fuldt muligt at arbejde gennem sorg, integrere tabet i dit liv og begynde at mærke mening og glæde ved livet igen.

Hvor mange stadier af sorg er der?

Med alle tab følger der sorg. Det er en proces, der har været beskrevet og debatteret meget siden 1969, hvor Elisabeth Kübler-Ross beskrev fem stadier af sorg: fornægtelse, vrede, forhandling, depression og accept. Med nutidens psykologiske viden ved og accepterer vi, at alle sørger forskelligt, at ikke alle går gennem alle fem stadier af sorg, og at disse stadier ikke nødvendigvis er en lineær proces, men at man sagtens kan bevæge sig frem og tilbage mellem de forskellige stadier flere gange.

Når man sørger, er det normalt at opleve et spektrum af følelser fra forvirring, fornægtelse og frygt til frustration, irritation og vrede. Mange kæmper med at skabe mening i deres liv igen, føler sig ensomme og oplever en dybtfølt tristhed. Nogle begynder at forhandle i situationen og bebrejder dem selv, at hvis bare de havde gjort sådan og sådan, ville deres elskede ikke være død eller have forladt dem. Nogle oplever, at sorgen sætter sig fast som en depressiv tilstand med følelser af hjælpeløshed, fjendtlighed og overvældelse, før tabet bliver integreret i livet, og det bliver muligt at bevæge sig fremad igen.

Ligesom det er vigtigt at huske, at alle sørger forskelligt, er det også vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er nogen på forhånd fastsat udløbsdato på at ”komme over nogen”.

At opleve sorg som expat

For expats kan det lægge et ekstra lag til sorgen, når man sørger over et tab, mens man er langt væk fra venner og familie. Du er måske ikke i stand til at være en del af den sorg, familien er fælles om derhjemme, og det kan blive ensomt at sørge uden at være blandt andre, der sørger det samme tab. Dertil kommer, at du måske ikke er i stand til at deltage i begravelsen/bisættelsen. Under covid-19-pandemien skrev jeg et blogindlæg om sorg hos expats, som du kan læse her.

Det er ikke kun sorg som følge af dødsfald, der kan være mere udfordrende for expats. At komme gennem andre tab som skilsmisse, funktionstab eller sygdom og ulykke kan være ekstra svært, når man er langt væk hjemmefra. Du er langt væk fra dit vante supportnetværk, du forstår måske ikke helt systemet i dit nye land, måske har du problemer med det lokale sprog, og måske modtager du ikke samme behandling, som du ville derhjemme. Derfor er det endnu vigtigere for expats i sorg at række ud efter hjælp. Jeg kan hjælpe dig med at arbejde gennem sorgen - kontakt mig i dag for en uforpligtende snak. 

Læs mere om individuel terapi og parterapi her.

bottom of page