top of page
Image of sad looking girl at a cafe

Lav selvtillid og lavt selvværd

Lav selvtillid og lavt selvværd er invaliderende fænomener, som mange er bekendt med. Det er følelsen af ikke at være god nok, ikke føle sig noget værd, ikke at være elsket, ikke at være tryg ved at spørge om hjælp, ikke være køn nok, ikke være klog nok, ikke være dygtig nok… Listen er lang og kan fortsætte i det uendelige.

For expats kan disse problemer blive forstørret, når du er ude af din sædvanlige tryghedszone. Når du ikke fuldt ud forstår kulturen eller sproget i dit værtsland. Når du ikke har et godt netværk omkring dig, eller når du har en generel følelse af ikke at høre til og passe ind og måske føler dig som den evige outsider. 

 

Jeg kan hjælpe dig med at komme ind til roden af din manglende selvtillid og dit dårlige selvværd, hele sårene og bevæge dig fremad i livet, så du får en større følelse af indflydelse på eget liv og tillid til dig selv.

Hvad er forskellen på selvtillid og selvværd?

Begrebet selvtillid handler om, hvorvidt du føler dig i stand til og stoler på, du kan udføre bestemte opgaver i livet: F.eks. spørgsmål som er jeg god nok til mit arbejde, og er jeg en god forælder?

 

Begrebet selvværd handler om, hvad du føler om dig selv: Er jeg god nok, bare fordi jeg er?

Du overvejer måske, hvordan din opvækst og livet generelt har påvirket dit selvværd, og hvordan dette er blevet påvirket af din selvtillid over årene. Det kan også være, du føler dig komfortabel i dig selv og slet ikke stiller disse spørgsmål. Det kan være, du kan liste mange ting, som du er stolt af, og som forstærker din følelse af selvværd. Eller det kan være, du kæmper med dig selv på begge områder.

 

Det er fuldstændigt normalt at lide af både lavt selvværd og lav selvtillid; ligesom det ikke er ualmindeligt at have en høj selvtillid, men lide af dårligt selvværd.

Hvad forårsager dårligt selvværd og lav selvtillid?

De bagvedliggende årsager til lav selvtillid og dårligt selvværd kan være mange, men har som oftest rod i barndomsoplevelser: 

Hvis du ikke er blevet mødt med medfølelse, omsorg og empati, hvis du ikke blev mødt med følelsen af at være god nok, eller du blev mødt med høje krav og meget kritik. Måske er du blevet mobbet eller har været omgivet af meget selvkritiske mennesker, som kan have været rollemodeller for, hvorledes du behandler dig selv. Det kan også skyldes en ekstremt kritisk eller krævende partner eller chef.

 

At lide af dårligt selvværd og lav selvtillid kan være invaliderende og en forløber for overspringshandlinger, depression, angst og stress.

Hvordan kan terapi hjælpe din selvtillid og dit selvværd?

Ved at engagere dig i et terapeutisk forløb vil du få en større forståelse for rødderne af dit selvværd. Du vil opnå en dybere kontakt til dig selv, få en forståelse for dine behov og ønsker - samt de ting, der forhindrer dig i at leve det liv, du gerne vil.

 

 

 

Du vil lære at blive mere omsorgsfuld overfor dig selv, tage mere plads i livet og derfor begynde at føle dig mere komfortabel med at sætte grænser overfor andre og bede om at få dine behov og ønsker mødt. I takt med at du dermed tager mere og mere kontrol over dit liv, vil du også begynde at få større tillid til dig selv og en bedre selvfølelse.

 

Du kan læse mere om individuel terapi her.

bottom of page