top of page
Billede af psykoterapeut Henriette Johnsen, grøn baggrund

Parterapi for udlandsdanskere

Er jeres parforhold kommet under pres, siden I flyttede til udlandet? Oplever I en anden dynamik mellem jer? F.eks. større afhængighed eller følelsesmæssig afstand mellem jer? Har I svært ved at få jeres nye hverdag som expats til at hænge sammen? Så er I som mange andre udlandsdanskere.

Skab et stærkere fundament for jeres forhold med parterapi. Jeg tilbyder online Emotionsfokuseret Parterapi (EFT) på både dansk og engelsk. Med parterapi vil I forbedre jeres kommunikation og skabe en tættere følelsesmæssig forbindelse til jer selv og hinanden.

Hvordan kan parterapi hjælpe jer?

Der kan være mange grunde til at starte i parterapi. Selv par, der stadig er forelskede, kan opleve udfordringer med kommunikation, have mange konflikter og tabe kontakten til hinanden – både følelsesmæssigt og seksuelt. 

Fællesnævneren for mange par i terapi er, at de har mistet den følelsesmæssige kontakt; og det, der engang var en tryg tilknytning, kan nu føles som en kilde til gensidig frustration, der forårsager ensomhed i relationen. For expats kan dette synes som en endnu større udfordring, da man ofte er mere afhængig af hinanden, når man er langt væk fra sit sædvanlige netværk.

Ved at arbejde terapeutisk med de mønstre, der er opstået mellem jer, kan jeg hjælpe jer med at opnå større selvindsigt, både individuelt og som par, opnå et tættere følelsesmæssigt bånd og blive bedre til at håndtere konflikterne mellem jer.

 

I parterapi er det jeres parforhold, og ikke jer som individer, der er i terapi. Mit mål er at hjælpe jer med at se og forstå de mønstre, der skaber afstand mellem jer og ødelægger jeres kommunikation for at genforene jer og lære jer, hvordan jeres konflikter kan bringe jer tættere sammen igen. Over tid vil I blive bedre til at støtte både jer selv og hinanden samt skabe en tryggere følelsesmæssig kontakt i de svære, konfliktfyldte situationer. Som resultat af dette vil I føle, at I står sammen om jeres udfordringer og sammen arbejder mod opfyldelsen af jeres drømme.

Vi begyndte at se Henriette (online), da vores ægteskab efter flere internationale flytninger begyndte at falde fra hinanden efter fødslen af vores tvillinger. Med hendes enorme viden om hvilket pres nomadelivet lægger på et parforhold og hendes øje for at gennemskue, hvilke dysfunktionelle mønstre, vi havde skabt gennem årene, hjalp hun os med at opnå større følelsesmæssig kontakt samt en bedre forståelse for, hvorledes vi kan hjælpe hinanden med vores børn. I dag er vi taknemmelige for at kunne løse vores konflikter på en mere respektfuld måde samt for at have genfundet vores intimitet.

- T.S. & H.C.S., amerikansk par i Tyskland (online sessioner), 32 og 35 år

Background image of couple

I parterapi vil vi arbejde med spørgsmål som:

 • Hvad har fået jer til at søge hjælp?

 • Hvilke drømme og håb har I for jeres relation og for terapien?

 • Hvordan har I forsøgt at løse jeres problemer? Og hvordan har det virket?

 • Hvad er det, I hver især gør, som fremkalder en negativ reaktion hos den anden?

 • Hvilke mønstre kan opstå mellem jer, som gør, at I lander i konflikt og mister kontakten til hinanden?

 • Hvornår er I gode for hinanden?

Sammen vil vi etablere en forståelse af jeres udfordringer, jeres mål og drømme for jeres forhold og liv sammen. Måske har I allerede en klar idé om disse, måske ikke. Det kan også være, I ikke er enige om, hvad I vil arbejde med. Når vi har etableret ovenstående, vil vi undersøge, hvad I hver især bringer med ind i relationen, og hvordan dette påvirker jeres problemer.

Ved at arbejde med at forberede kommunikationen mellem jer, vil I få en unik mulighed for at forstå hinanden bedre, styrke jeres venskab og uddybe det romantiske og intime bånd mellem jer samt adressere jeres specifikke bekymringer og udfordringer. Vi vil også kigge på, hvordan I kan begynde at ændre tingene mellem jer; både i sessionerne og i jeres almindelige liv.

 

Mens vi arbejder på at skabe et følelsesmæssigt tættere bånd mellem jer, vil jeg sørge for at skabe et ikke-fordømmende rum, hvor I begge kan udtrykke de udfordringer, I oplever. Jeg vil støtte jer begge ligeligt samt hjælpe jer med at håndtere svære følelser, som må opstå. 

Hvad kan I forvente
jer fra parterapien?

 • Hver session varer 75 minutter.

 • De første 6-8 sessioner mødes vi ca. en gang om ugen; måske hver anden uge.

 • Når I begynder at få det bedre, vil vi lægge mere tid mellem sessionerne, således I har muligheden for at konsolidere jeres forhold.

 • De fleste par er færdigbehandlede efter 10-15-20 sessioner.

Mod slutningen af
terapien vil I…

 • Have fået en større forståelse af jer selv og hinanden.

 • Have fået indsigt i, hvad I hver især bringer med ind i jeres relationen, hvordan I påvirker hinanden, og hvordan I bedst kan støtte jer selv og hinanden.

 • Have lært at navigere og tage de svære og udfordrende samtaler med hinanden, uden at disse nødvendigvis ender i uløselige konflikter.

 • Som et resultat af ovenstående vil I føle jer følelsesmæssigt sikre på og tættere med hinanden; og I vil møde livet og dets udfordringer sammen som et team.

Billede af psykoterapeut Henriette Johnsen ved havnemiljø

Min metode for parterapi

I mit arbejde med jer vil jeg anvende Emotionsfokuseret Parterapi (EFT). Det er en metode, der i samspillet mellem 

 

 • betydningen af jeres indbyrdes tilknytning

 • jeres emotioner og 

 • den bagage, I hver især bringer med ind i jeres forhold

 

giver jer en større bevidsthed om jer selv som individer og de mønstre, I har i jeres parforhold, samt hvorledes disse mønstre forhindrer jer i at opnå den tætte kontakt, I længes efter.

 

​Metoden er både forskningsmæssigt og praktisk solidt velfunderet. Omfattende undersøgelser viser, at 90% af de par, der fuldfører et EFT-forløb, oplever væsentlige forbedringer i parforholdet, mens 75% opnår at få løst deres kriser.

Klik her for at læse om pris og afbudspolitik.

bottom of page