top of page
Image of woman with anxiety

Angst

Det vurderes ifølge en stor europæisk undersøgelse, at 12% af den voksne befolkning vil opleve angst indenfor et givent år – det svarer til, at 1 ud af 8 voksne vil have angst; og som sådan er angst en af de mest udbredte psykiske sygdomme. Ligesom vrede, glæde, jalousi og tristhed er angst en følelse, som vi alle oplever ind i mellem. Men for nogle er det en yderst ubehagelig og invaliderende tilstand, der kan have alvorlige konsekvenser for livet. Angst kan forringe dit livsmod, livsglæde og sætte store begrænsninger for dit livs udfoldelse.

Hvis du oplever angst, skal du vide, at det kan afhjælpes. I samarbejde med en erfaren og professional terapeut som mig kan du lære at håndtere og lette dine angstsymptomer samt komme årsagerne til livs.

Hvad er angst? 

Angst er en naturlig og nødvendig reaktion på fare. Angsten hjælper os med at reagere hurtigt, f.eks. ved at flygte eller kæmpe, hvis vi føler os truet. Problemerne med angst opstår, når situationer som ikke er truende, begynder at føles farlige, f.eks. hverdagssituationer som indkøb, at bede en ven om en tjeneste, invitere nogen ud på en date eller tage offentlig transport. Den opfattede fare står altså ikke mål med den reelle fare.

Hvordan føles angst?

Angst eksisterer på et spektrum fra let nervøsitet til alvorlige angstanfald. Når man oplever et angstanfald, kan det være så voldsomt, at man føler, man er ved at dø. Mange beskriver angst som en lammelse, der forhindrer én i at handle i en given situation og dermed forårsager væsentlige forringelser af kvaliteten af ens liv – for nogle så vidtgående at det bliver svært, for ikke at sige umuligt, at leve det liv, man gerne vil leve. Angst kan være en konstant følgesvend eller en uvelkommen gæst, der optræder i bestemte situationer. Det kan være i små portioner, men også som angstanfald, der rammer med lille eller slet ingen advarsel.

Angst hos expats

I årevis har det været velkendt, at expats har større risiko for at lide af mentale helbredsproblemer; et studie viser, at op til 50% af alle expats har større risiko for at lide af angst. Med den nylige pandemi samt krigen i Ukraine er det sandsynligt, at dette vil stige yderligere.

Symptomer på angst

Angst kan fremtræde med både fysiske og psykiske symptomer. Ofte er de fysiske symptomer de mest fremtrædende, men det er ikke usædvanligt, at ens tanker og adfærd også er påvirkede. Eksempler på angstsymptomer er:

 • Hjertebanken og forpustelse

 • Kvalme, svimmelhed og rystelser

 • En prikkende eller skarp sensation, som en kniv gennem brystet; det er ikke ualmindeligt at tro, man får et hjerteanfald, når man oplever dette.

 • Træthed

 • Muskelspændinger

 • En følelse af generel utilpashed

 • En følelse af forestående fare

 • Irritation og følelsen af at være på vagt, nemt provokeret, vredesudbrud

 • Tankemylder

 • Katastrofetanker, mange bekymringer, overdreven fornemmelse af fare

 • Grådlabil

 • Koncentrationsbesvær

 • Søvnløshed

 

For mange vil flere symptomer være til stede på samme tid, og det er ikke ualmindeligt for de forskellige symptomer at afføde andre symptomer, således der skabes en ond cirkel, som det kan være svært at bryde ud af.

Hvad kan du gøre for at afhjælpe angst?

Hvis du føler, at angst forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker at leve, er det tid til at række ud efter hjælp. Psykoterapi kan hjælpe dig med at reducere symptomerne på angst, give dig strategier til at selvregulere i de situationer, hvor du oplever angst, samt løsne op for de bagvedliggende årsager for angsten.

Kontakt mig I dag for at høre, hvordan jeg kan hjælpe dig.

bottom of page