top of page

Professionel rådgivning og coaching for jeres expats

Vil I gerne tilbyde jeres internationale medarbejdere den bedste mulighed for en succesrig tid i Danmark og i jeres virksomhed? Ved at tilbyde dem professionel rådgivning og coaching både før og efter flytningen, forøger I fastholdelsesraten af international arbejdskraft – samt deres produktivitet og mentale trivsel.

Billede af psykoterapeut Henriette Johnsen ved havnemiljø

Dansk Industri anslår, at 10% af arbejdsstyrken i Danmark består af udenlandsk arbejdskraft. Tiltrækning, ansættelse og indkøring af internationale medarbejdere kan være en bekostelig affære, og det er derfor betydningsfuldt for jeres virksomhed, at I får mest muligt ud af jeres investering. For bedre at kunne fastholde jeres internationale medarbejdere, er det vigtigt, at den ansatte såvel som dennes partner og familie trives. Hvis ikke, er der en større risiko for, at jeres ansatte ikke lever op til jeres forventninger samt for, at kontrakten brydes før tid.

Hvilke udfordringer møder udlændinge, når de slår sig ned i Danmark?

 

At etablere sig i udlandet kan være meget stressende. De praktiske foranstaltninger som at få et CPR-nummer, finde en lejebolig og åbne en bankkonto er frustrerende og tidskrævende at komme igennem.

 

Men de virkelige udfordringer ligger i at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv i Danmark, når først de praktiske foranstaltninger er faldet på plads. Dette er en krævende og vedvarende proces, som kræver en høj grad af konstant smidighed og tilpasningsevne samt et godt supportnetværk, hvilket for de flestes vedkommende enten ikke eksisterer eller er meget begrænset og ofte meget sårbart, hvis det primært består af andre globale familier.

Mens den ansatte går på arbejde hver dag, har kollegaer at interagere med, opgaver at løse og som sådan hurtigt kommer i gang med at skabe sig et meningsfuldt liv, er den medfølgende ægtefælle/partner overladt til sig selv. Og det er derfor ofte en svær udfordring at skabe mening i hverdagen.

Desværre er det langt fra ualmindeligt at opleve isolation, ensomhed og hjemvé, hvilket kan lede til fysisk sygdom samt mentale helbredsproblemer som f.eks. depression, angst og stress.

Det er let at forestille sig, hvordan mistrivsel hos ægtefælle eller familie kan påvirke hele familiedynamikken samt lægge et enormt pres på forholdet mellem jeres ansatte og deres partner. Dette kan meget vel betyde en nedsættelse i produktiviteten/effektiviteten af jeres internationale medarbejder, som kan få svært ved at leve op til sit potentiale, hvis tingene ikke fungerer på hjemmefronten.

 

En tilpas partner og familie, som føler sig tryg i omgivelserne og har en meningsfuld tilværelse, er medvirkende til en hurtigere integration af jeres internationale medarbejder samt højere jobtilfredshed og produktivitet/effektivitet – alt sammen til glæde for jeres virksomhed.

Hvordan kan jeg hjælpe jeres internationale arbejdskraft?

Med tre udstationeringer i bagagen samt en terapeutisk uddannelse fra England, bruger jeg min omfattende erfaring fra expatlivet samt min psykologiske viden, træning og coachingkompe-tencer til at supportere internationale i Danmark.

Jeg arbejder med expats, individuelt såvel som med par og familier, for at hjælpe dem med at håndtere de mentale og følelsesmæssige konsekvenser og udfordringer, der opstår for dem i forbindelse med forberedelsen, flytningen og den første stund af deres tid i Danmark.

Udover at arbejde med traditionelle terapeutiske problemstillinger som depression, angst og stress, tilbyder jeg rådgivning og coaching for at hjælpe expats med at håndtere det ekstra lag af udfordringer, som livet i et fremmed land kan give. Det kan være:

 • Forståelse af de forskellige faser af expatlivet, og hvordan disse påvirker individet, parret, børnene og familien som helhed.

 • Hvordan man forbereder sig på samt håndterer de forskellige faser af expatlivet.

 • Hvordan håndterer man social isolation, ensomhed og hjemvé?

 • Hvordan integrerer man de mange oplevelser og nye værdier med ens egne?

 • Vigtigheden i at skabe sig et socialt liv.

 • Hvordan forbereder man sig på at rejse til et andet land eller tilbage til hjemlandet?

 • Forventningsafstemning mellem parterne i parret og familien.

 • Hvordan håndterer man de ændrede dynamikker i familien og parforholdet?

 • Hvordan håndterer man en identitetskrise som følge af expatlivet? (Dette er især et problem for den medfølgende ægtefælle)

 • Forståelse for konceptet Third Culture Kids – fordele samt ulemper for disse børn.

 • Hvordan supporter man sine børn i at navigere i flere kulturelle arenaer?

 • At være langt væk fra familie og venner derhjemme.

 • Øge forståelsen for det danske liv og den danske kultur.

 • Øge forståelsen for den danske arbejdskultur samt værdier – hvordan integrerer man sig?

 • Hvordan skaber man sig et meningsfuld og tilfredsstillende liv i Danmark?

 • Integration af børn i det danske skolevæsen.

 • Øge forståelsen for værdierne, som danske børneinstitutioner og skoler hviler på.

 • Hvordan supporterer man bedst sine børn i at falde til i en dansk børne- eller ungdomskultur, inkl. skoleverden?

Ved at hjælpe globale familier med at forberede sig på ovenstående udfordringer samt styrke deres generelle mindset omkring global mobilitet, styrkes disses følelsesmæssige trivsel. Det vil sikre en hurtigere, mere gnidningsfri og succesfuld overgang for alle involverede, inkl. jer som arbejdsgiver.

Mine pakker for international arbejdskraft, partnere og familier:

Da alle internationale ansatte, deres ægtefæller og familier har individuelle erfaringer, drømme og bekymringer omkring expatlivet og mentalt helbred, tilbyder jeg individuelt skræddersyede pakker bygget op omkring de behov og ønsker, den enkelte ansatte og deres evt. partner og familie har.

For at optimere udfaldet af sessionerne for jeres ansatte, deres partner og familie købes sessioner som pakker. Det er min erfaring, at mange finder tryghed i at vide, der er et bestemt antal sessioner til rådighed – indholdet af disse fastlægges på baggrund af forventningsafstemning i den første samtale. 

Tidspunkter for afholdelse af sessionerne aftales mellem jeres ansatte og mig; alle sessioner skal være afholdt indenfor tre måneder fra betalingsdato. Det er selvfølgelig muligt at tilkøbe enkeltsessioner i kølvandet på en pakke, hvis arbejdet ikke er færdiggjort. Disse afregnes til DKK 995 + moms, 25%, for individuelle samt til DKK 1.450 + moms, 25%, for par og familier. For familier gælder det, at hvis der er mere end tre klienter til stede i en session, tillægges der DKK 500 + moms, 25% for hver ekstra person i sessionen.

 

Nedenfor finder I nogle eksempler på pakker, antal sessioner, struktur samt muligt indhold.

Expat coaching til

Individer

5 sessioner af 50 minutter

Pris: DKK 4.975 + moms 25%

Expat coaching til

Par

7 sessioner af 75 minutter

Pris: DKK 10.150 + moms 25%

Expat coaching til

Familier

7 sessioner af 75 minutter

Pris: DKK 10.150 + moms 25%

Henriette er kompetent, professionel, empatisk og super skarp på, hvad det vil sige at etablere sig i et nyt land med alt, hvad det indebærer af følelser, forandringer, karriereudvikling samt forståelse for nye kulturer. Henriette, du har min dybeste respekt for det samvittighedsfulde arbejde, du gør for expats.

- Rikke Voldsgaard Risager,
Chief People Officer, Blue Ocean Robotics

Hvordan fungerer det?

Sessioner sættes op som krypterede, online Zoom-sessioner, både før og efter flytningen. Såvel individuelle som par- og familiesessioner kan arrangeres. Det er min erfaring, at det fungerer godt at have en blanding af disse.

I den første samtale vil vi klargøre, hvilke udfordringer og bekymringer, den pågældende medarbejder og deres evt. partner og familie har. Vi vil fastlægge mål for vores arbejde i forhold til den livsforandring, de står overfor.

Alle sessioner er fuldt fortrolige i henhold til Persondataforordningen.

Alle sessioner betales af virksomheden, og betaling foretages ved bankoverførsel før den første session. Omkostninger herved dækkes af virksomheden. Sessioner, der ikke er brugt indenfor tre måneder fra betaling, refunderes ikke.

Klik her for at læse mine retningslinjer for aflysning af sessioner m.m.

bottom of page