top of page
Billede af psykoterapeut Henriette Johnsen blandt træer

Mine værdier er vigtige for, hvorledes jeg arbejder som terapeut – og for hvordan jeg som menneske ser verden. Nedenfor kan du læse om mine kerneværdier, som guider mig i livet, og som derfor er med til at farve min tilgang til mit terapeutiske arbejde og rådgivningsopgaver.

Mine værdier, som menneske og som terapeut

Først og fremmest,

Alle gør deres bedste

Jeg arbejder fra en dybtfølt og fundamental tro på, at alle gør deres bedste.

Nogle gange har vi udviklet tankemønstre eller adfærd, som har hjulpet os tidligere i livet, men som ikke længere tjener os og måske endda forhindrer os i at leve det liv, vi drømmer om – et liv, som kunne være mere meningsfuldt og tilfredsstillende.

 

Ved at forstå hvordan og hvorfor disse mønstre er opstået, vil du være i stand til at tage afsked med dem og i stedet skabe nye og mere tidssvarende strategier at bevæge dig fremad i livet med – strategier i bedre overensstemmelse med hvordan du ser dig selv, dine værdier og integritet, og hvordan du ønsker at leve dit liv.

For at slutte fred med din livshistorie, dine relationer og ikke mindst dig selv er det vigtigt at holde dig for øje, at du har gode grunde til at gøre, som du gør. Ved dybere at forbinde dig med din narrativ og få en fornemmelse af, hvem du er og hvorfor, vil du blive bedre i stand til at omfavne fremtiden fra et sted, hvor du føler dig mere i balance med dig selv.

 

Med skaberen af den humanistiske psykologi, Carl Rogers’ ord: Det bemærkelsesværdige paradoks er, at når jeg accepterer mig selv, lige som jeg er, så kan jeg ændre mig”.

Lidelse er en del af livet

Det er et eksistentielt grundvilkår i livet, at vi alle skal dø, at vi vil miste mennesker, vi elsker og holder af, at vi kan blive alvorligt syge eller blive udsat for en ulykke, og at vi nogle gange skal gennem kriser og udfordringer, som synes overvældende, uoverkommelige og måske endda meningsløse. Nøjagtigt som vi ikke kan komme udenom dette, er det også et grundlæggende vilkår i mit arbejdsliv, at jeg ikke altid kan ændre mine klienters livsvilkår. For at genskabe vitalitet og energi i vores liv bliver det derfor vigtigt, at vi arbejder hen mod en accept af de vilkår, vi ikke kan ændre i livet.

Det kan være, at du bliver nødt til at sørge over tabet af bestemte livsfunktioner, tabet af et kært menneske, det liv du ikke har levet, de drømme du ikke har fået opfyldt. Den eksistentielle oplevelse af livsvilkår, du ikke kan ændre, betyder, at du bliver nødt til at revurdere dine værdier, drømme og måde at være i verden på. Hvor udfordrende denne proces end kan synes, kan det også være utroligt givende at integrere dine tab i dit fremtidige liv og genfinde din styrke og energi.

Følelser er ikke farlige

At tillade dig selv at omfavne og føle dybden af dine følelser kan være smertefuldt. Måske er du opvokset i en familie, hvor følelsesmæssige udbrud og udtryk var foragtet eller på anden måde afvist; måske har du oplevet traumatiske hændelser, som aldrig er blevet fuldt ud bearbejdet. Når du er opslugt af dine dybeste følelsesmæssige sår, kan det føles som om, du er på vej til selvopløsning; og som en forsvarsmekanisme er det almindeligt at undgå at komme ind til de rå steder af os selv.

I tillæg til det naturligt svære ved at udtrykke vores inderste følelser, har vi i vores moderne liv en tendens til at søge perfektionisme og lykke på bekostning af alt andet. Når vi gør dette, tillader vi meget lidt plads til det fulde spektrum af menneskelige følelser – derfor er der mange, der ikke forstår dem selv eller ved, hvordan de følelsesmæssigt skal regulere sig selv under udfordrende omstændigheder.

 

Mange ser følelsesmæssig sårbarhed som en svaghed. Men hvad hvis vi i overensstemmelse med den amerikanske forsker Brené Brown, som har forsket intensivt i skam, sårbarhed og lederskab, begyndte at betragte vores menneskelige sårbarhed som en kilde til styrket selvværd i den forstand, at når vi tillader os selv at være sårbare, får vi adgang til vores inderste kerne af os selv: vores glæde, sorg, drivkraft, frygt og i sidste ende vores styrke og menneskelighed?

Jeg tror på, at vores emotioner er vores biologiske måde at røre os på. Røre os med intention om at tillade os adgang til vores dybeste behov og længsler – som sådan er emotioner et sprog, der er værd at være opmærksom på. Nogle gange er vores følelser og emotioner ubehagelige, men hvis vi anskuer dem som værende livets musik, kan de guide os mod rigere liv, da vi ikke længere skærer vigtige sider af os selv væk.

 

Når negative tanker og ubehagelige følelser løber af med os, er det vigtigt at minde os selv om, at tanker og følelser i sig selv ingen magt har: Vores frygt for noget bestemt kan ikke i sig selv opfylde det, vi frygter. Hvis vi tillader os selv at være nysgerrig på disse tanker og følelser, opnår vi ikke blot en bedre forståelse af os selv; vi forøger også vores mulighed for at skabe et mere meningsfuldt og tilfredsstillende liv i overensstemmelse med vores værdier, integritet og drømme.

Background image of two people holding hands

Tilknytning

Fra både klinisk og personlig erfaring ved jeg, at vi kan lære at regulere os selv i følelsesmæssige svære situationer ved at forstå vores tilknytningsmønstre, vores nervesystem og disses indbyrdes sammenhæng - samt ved at opnå bevidsthed om vores triggere og vores fysiologiske reaktioner. Dette vil hjælpe os med vores relationer og med at føle os mere sikkert tilknyttet.

Forandring er mulig

Der har været skrevet meget om forandring; og selvom vi alle kan have vores betænkeligheder mod at skulle forandre os, har vi alle kapacitet til at gøre dette.

Nyere forskning viser os, at vores system, inkl. hjernen, kroppen og nervesystemet, forbliver plastisk gennem hele livet. Pga. dets fantastiske evne til at danne nye nervebaner og det faktum, at hjernen ikke kan skelne mellem nye og gamle oplevelser, er det muligt at omkode vores neurobiologi, således vi kan ændre vores opfattelse af verden og vores relationelle oplevelser – og dermed skabe et bedre liv for os selv fremadrettet.

 

Forandringer sker ofte hurtigt for børn, men det er muligt at skabe nye veje, nye neurale forbindelser gennem hele livet. Det er aldrig for sent at give dine følelser og emotioner opmærksomhed, at træne nye måder at være i livet på samt revidere dine livsstrategier.

Jeg kan hjælpe dig med at opdage og revidere de regler, du måske har sat op for dig selv, og som ikke længere tjener noget formål i dit liv. 

bottom of page