top of page
Image of stressed woman in front of a laptop

Stress

Livet er nogle gange stressende. Det er ikke usædvanligt at føle sig overvældet af livets udfordringer, krav og kriser. Stress, som viser sig både fysisk og psykisk, er kroppens naturlige måde at reagere på en situation, hvor man føler sig overvældet, overbebyrdet og har en følelse af, at man ikke kan overskue alt det, man skal.

Stress er kroppens måde at beskytte dig på. Men der er en forskel på korttidsstress og kronisk stress. Stress over kort tid kan være produktivt og positivt i den forstand, at det kan hjælpe dig med at fokusere og præstere bedre, f.eks. i en eksamenssituation, hvis du skal holde en tale til en familiefest, overholde en deadline, eller være beredt i en situation hvor du er i fare. Langtidsstress eller kronisk stress derimod kan lede til alvorlige helbredsproblemer og skal tages alvorligt.

 

Hvad er stress?

Stress kan defineres som en overbebyrdelse af dine fysiske og mentale ressourcer. Sådan overbebyrdelse opstår, når ydre og indre krav overstiger dine ressourcer. Ligeledes kan stress skyldes, at du ikke lever sit liv i overensstemmelse med din integritet, mål og drømme for livet.

Det er estimeret, at mellem 250.000 og 300.000 mennesker i Danmark hvert år lever med invaliderende stress. For mange kan det være svært at se eller acceptere, at de er stressede. Det er dog vigtigt at handle på at være stresset, således det ikke fører til alvorlige helbredsproblemer. 

 

Og det kan behandles. Med kronisk stress er det vigtigt at få professionel hjælp, således at langtidsbivirkninger kan undgås. Ved at forstå de stressfaktorer, der er i dit liv og tilegne sig de rigtige strategier for at overkomme disse, vil du blive i stand til at håndtere korttidsstress uden, at det udvikler til en kronisk overbelastning. 

Jeg kan hjælpe dig med dette. Kontakt mig i dag for en 30-minutters gratis konsultation for at høre, hvordan jeg kan hjælpe dig med at minimere din stress.

Stress hos expats

At flytte er ofte stressende; også selvom du kun flytter et par gader væk. Men at pakke sit liv i hjemlandet helt ned for derefter at etablere sig på ny i et fremmed land er muligvis en af de mest stressende begivenheder, man kan kaste sig ud i. Ulig en hjemlig flytning kan stress i expatlivet føles ubarmhjertig og kan udvikle sig til at undergrave ens mentale helbred.

 

Omvendt kan det også betragtes som en del af charmen ved expatlivet; og når du først er veletableret, er der en ny by, et nyt land, et nyt folk og et nyt liv, der venter på at blive udforsket.

Symptomer på stress

Stress opbygges ofte ubemærket over tid, og det kan være svært for den ramte selv at mærke det. Her følger en liste over symptomer på kronisk stress

 • Hovedpine

 • Koncentrationsbesvær

 • Kortluntet og irritabel

 • Glemsomhed

 • Diarre eller forstoppelse

 • Problemer med sexlyst

 • Muskelspændinger

 • Fastlåst kæbe og nakke

 • Træthed

 • Søvnforstyrrelser

 • Øget forbrug af bl.a. alkohol

 • Forøget eller formindsket appetit

 • Vægttab eller vægtøgning

Konsekvenser af stress

Når du er stresset, udskiller kroppen hormoner for at mobilisere ekstra ressourcer – primært adrenalin og kortisol. Stigningen af adrenalin gør din hjerne mere skarp og opmærksom, dit hjerte slår hurtigere, du får sommerfugle i maven, svedige håndflader, og dine muskler spændes op. Din vejrtrækning bliver hurtigere og mere fokuseret. I kølvandet på adrenalinen udskilles kortisol, der hjælper kroppen med at mobilisere og performe til bedste evne. Denne mobilisering af ressourcer er selvsagt fordelagtigt i situationer, hvor du er i fare eller skal præstere. Men hvis du er langtidsstresset og ofte befinder dig i denne tilstand af ”high alert”, vil du udvikle seriøse stresssymptomer og helbredsproblemer. Disse inkluderer:

 • Hjertekarsygdomme

 • Højt blodtryk

 • Diabetes

 • Depression

 • Angst

 • Tendens til infektionssygdomme

 • Astma

 • Hovedpine

 • Menustrationsproblemer

 • Hurtigere aldring

 • Alzheimers

 • Mave-og tarmproblemer

 • Kortere levetid

Hvad kan du gøre for at afhjælpe stress?

Psykoterapi kan hjælpe dig med at håndtere symptomerne på stress, forøge din forståelse for stressskabende faktorer i dit liv og gøre dig bedre i stand til at håndtere disse. Terapi kan give dig en større bevidsthed om dine stress-triggers og om, hvordan du kan undgå stress i fremtiden.

 

Kontakt mig i dag for at høre, hvordan jeg kan hjælpe dig.

bottom of page