top of page
Image of lonely woman sitting on a chair

Isolation, ensomhed og hjemvé hos expats

Vi oplever alle at føle os ensomme fra tid til anden. Det er et uundgåeligt livsvilkår; men når du bor i et fremmed land, kan længerevarende isolation og ensomhed nemt opstå – og for mange bliver disse konstante følgesvende og kan fremkalde følelser af hjemvé.

Isolation og ensomhed er som en ond cirkel: Når du først begynder at isolere dig og/eller føle dig ensom, mister du din selvtillid og holder op med at række ud til andre mennesker. Dette får dig til at føle dig endnu mere ensom, og det bliver endnu sværere at række ud, hvilket forstærker isolationen. Det kan være svært at bryde denne smertefulde cyklus, og det er en stensikker vej til ensomhed.

 

Ved at forstærke forståelsen for dig selv, dine relationelle styrker og svagheder, samt hvordan du bidrager til den onde cirkel, kan jeg hjælpe dig med at bryde den. 

Hvorfor er expats mere udsatte for ensomhed?

Ensomhed stammer ofte fra en generel følelse af at mangle meningsfulde relationer med ligesindede mennesker, som værdsætter dig som en ligeværdig, deler gode stunder med dig, drager omsorg for dig i svære stunder samt støtter dig gennem sorg og tristhed.

 

Alle kan opleve ensomhed, men som expat er du ikke længere blandt din sædvanlige flok. Tværtimod skal du skabe dig et liv fra bunden af i et nyt land – og ensomhed er ofte en del af processen.

Du skal gøre dig bekendt med dit nye hjemlands måde at gøre tingene på, at leve livet på og at håndtere hverdagsudfordringer. Du skal danne relationer med mennesker med en anden kultur, opvækst, værdisæt og ofte andet sprog. Denne oplevelse forstås kun af mennesker, der selv har været igennem det – derfor er ensomhed ofte en del af expatoplevelsen.

Du kan føle dig ensom både, når du er alene og blandt andre mennesker. Som expat vil du givetvis opleve ensomhed, fordi du er anderledes end de fleste. Du vil måske opleve konstant at skulle forklare dig selv og dine valg til andre – både i dit hjemland og i dit værtsland. Det kan også være, du har svært ved at finde venner blandt de lokale, eller at den konstante strøm af andre expats, der kommer og rejser, begynder at tære på dig. Måske føler du dig rodløs og ikke hjemme nogen steder mere.

Ensomhed og hjemve kan opstå i alle faser af expatlivet. Men risikoen er størst, når honeymoon-fasen er ved at være overstået - eller når der sker store ændringer i livet såsom skilsmisse, dødsfald, afskedigelse, eller du står overfor en identitetskrise. 

Hvilke konsekvenser har ensomhed for dit helbred?

Forskning viser, at ensomhed aktiverer dit frygtcenter samt den smerte-processerende del af din hjerne, hvilket betyder, du lever i et forhøjet alarmberedskab. Dette kompromitterer dit immunforsvar, påvirker din søvn og forstærker din risiko for livsstilssygdomme – alt sammen med fare for at forkorte dit liv; og i alle fald kvaliteten af dit liv.

Med ensomhed er der også en forøget risiko for at blive stresset, angst eller deprimeret. Desuden kan du opleve at blive mere fjendtlig mod andre og finde det svært at bryde den onde cirkel af isolation og ensomhed.

Hvordan kan du afhjælpe isolation og ensomhed?

Terapi kan hjælpe dig med at komme igennem det invaliderende aspekt af isolation og ensomhed for at bringe dig til et glædesfyldt sted i livet. Du kan læse mere om individuel terapi her.

bottom of page